Se forskjellen!

Det er ofte stor forskjell mellom forholdene nede i Mosjøen og oppe i Kjemsåsen.
Disse to bildene ble tatt med 23 minutters mellomrom 16. april 2006:

Bildet over er fra Hamarheim-krysset nede i Mosjøen.
Bildet under er fra Kjemsåsen 23 minutter senere, ca 500 moh.

Foto: Ø. Hjorthen