Om oss

Mosjøen Slalåmklubb eier og driver Kjemsåsen Alpinsenter. Hele anlegget er drevet på dugnadsbasis. Svært mange har opp gjennom årene bidratt med oppbygging og drift av anlegget. Vi kan tilby et godt og faglig interessant miljø med mye trivelige folk og mange artige stunder i bakken!

Det er en stor utfordring for en klubb å drive et stort alpinanlegg og samtidig satse sportslig. Klubben er derfor organisert i selvstyrte team med egne ledere. Teamene står fritt å organisere seg selv og knytte til seg ressurspersoner. Spesielt har driftsteamet fått en uavhengig rolle med egen økonomi. Klubbstyrets oppgave blir å samordne aktivitetene i de ulike teamene.

Styret 2017 / 2018

 • Styreleder: Dan Roger Sandstrak, tlf 924 28 709
 • Nestleder/sekretær: Ørjan Thorstensen Rosvold, tlf 468 40 547
 • Styremedlem drift: Jan Helge Lian, tlf 926 96 635
 • Styremedlem sport: Kristin Kjemsås, tlf 959 37 219
 • Styremedlem marked: Leif Magne Bjørknes, tlf 905 12 551
 • Styremedlem kafé/støtte: Lise Holien Røsdal, tlf 416 89 408
 • I tillegg har en representant fra grunneierne møterett.

Varamedlemmer:

 • Drift: Kim Rune Hjortskarmo, tlf 958 09 937
 • Sport: Anders Kjemsås, tlf 913 45 043
 • Marked: Jan Erling Saue, tlf  959 37 219
 • Kafé/støtte: Kristina Gullhav

Driftsteam

Driftsteamet har ansvar for drift av anlegget; bakke, heis, bygninger og maskiner. Teamet har egen økonomi ved at de disponerer alle inntektene fra heisdriften. Teamleder er Roar Seljevoll, tlf 918 58 239. Teknisk driftsleder og ansvarlig for heisene er Sigmund Kjemsås (sertifisert av Taubanetilsynet).

Sportsteam

Sportsteamet tar seg av det sportslige; kurs, renn, trening, osv. Teamleder er Anders Lundestad, tlf 958 49 429.

Markedsteam

Markedsteamet skaffer ekstra midler til klubben; sponsoravtaler og diverse støtte ordninger. Markedsteamet har også ansvar for profilering av klubben og anlegget; hjemmesider, Facebook, brosjyrer, annonser, skilting, o.l.
Teamleder er Leif Magne Bjørknes, tlf 905 12 551.

Støtteforeningen

Støtteforeningen driver kaféen og er en frittstående enhet med egen økonomi. Overskuddet fordeles til ulike klubbaktiviteter, men først og fremst som støtte til arrangement, reiser, premier, o.l. til yngre utøvere.
Leder er Lise Holien Røsdal, tlf 416 89 408.

Valgkomité

Valgkomitéen tar gjerne i mot tips om personer som kan tenkes å bidra i styre og stell.
Medlemmer er Thomas Åkvik Greger, Roar Seljevoll og Helge Svendsen.